• Betalen

  Het lesgeld kan betaald worden in één of twee termijnen: de eerste termijn bij aanvang van de lessen (de week van 7 september 2020) en een tweede termijn op of vóór 1 februari 2021.

  Uitzonderingen hierop zijn:

  • Het lesgeld voor de les 'Dans voor Peuters vanaf 3 jaar' dient in één keer voldaan te worden. Deze lessen worden in blokken van 10 lessen gegeven.
  • Het lesgeld voor de selectiegroepen, performance group en intensiefgroepen kan behalve in één of twee termijnen ook in tien termijnen betaald te worden. De eerste termijn dient voor aanvang van de lessen betaald te zijn en elke volgende termijn op de eerste van de maand hierop volgend.

  Bij uitzondering kan in overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

  Leerlingen (of ouders/verzorgers) ontvangen per mail een betaalverzoek om het lesgeld te voldoen. Een factuur kan op verzoek opgesteld worden.

  Het bankrekeningnummer van Balletschool Middelburg is
  NL43 INGB 0006 8367 76

  Korting

  Voor groepen met meer uren per week geldt een lager uurtarief dan voor groepen met minder uren per week.
  Als aan meer dan een groep deelgenomen wordt, geldt een soortgelijke korting als volgt:

  Op een tweede les voor één en dezelfde leerling of voor een tweede leerling uit hetzelfde gezin geldt 10% korting op de les met het laagste tarief. Voor een derde les geldt 20% korting op de les met het laagste tarief. En voor een vierde (of meer) les geldt 25% korting.

  Inschrijven

 • prijzen

  de prijzen voor seizoen 2020-2021

    dag heel jaar in termijnen
  dans voor peuters vanaf 3 jaar (10 lessen) wo   € 75
  algemeen dansante vorming 4-6 jaar wo € 175 2x € 87,50
  6-8 jaar vr € 210 2x € 105
  5½-8 jaar (inclusief jazz) wo € 210 2x € 105
  8-11 jaar ma € 260 2x € 130
  8-11 jaar (inclusief jazz) wo € 295 2x € 147,50
  10-14 jaar wo+za € 595 2x € 297,50
  10-14 jaar (inclusief jazz/modern) wo € 470 2x € 235
  tieners/(jong) volwassenen wo € 380 2x € 190
  tieners/(jong) volwassenen do € 335 2x € 167,50
  tieners/jong volwassenen jazz/modern, voorstellingsrepetitie vr € 295 2x € 147,50
  UCR ballet class (10 lessons) zo
  (Sun)
    € 75
  volwassenen (36 of 30 lessen) ma € 335 (295) 2x € 167,50 (147,50)
  volwassenen (36 of 30 lessen) vr € 335 (295) 2x € 167,50 (147,50)
         
  selectie en intensief   heel jaar  in termijnen 
  performance group   € 1.325  2x € 662,50 of
  10x € 132,50
  performance group plus   € 1.500 2x € 750
  of 10x € 150
  selectie   € 1.500 2x € 750 of
  10x € 150
  juniorselectie   € 970 2x € 485 of
  10x € 97
  juniorselectie plus (+wo of +za)   € 1.250 2x € 625 of
  10x € 125
  juniorselectie superplus (+za+wo)   € 1.410 2x € 705 of
  10x € 141
  intensief 10-14 jaar   € 750 2x € 375 of
  10x € 75
  intensief 8-11 jaar   € 520 2x € 260 of
  10x € 52