• Door het inschrijfformulier (zie hieronder) te versturen wordt akkoord gegaan met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

  1. Met een inschrijving verplicht de leerling, of de ouder/voogd indien de leerling minderjarig is, zich om het lesgeld ieder jaar te betalen op of voor de aangegeven vervaldata.
  2. Het lesgeld kan in één of twee termijnen betaald worden. De eerste termijn vóór aanvang van de lessen en een eventuele tweede termijn op of vóór 1 februari.
  3. Een uitzondering op het gestelde in punt 2 is de betaling voor de les 'dans voor peuters vanaf 3 jaar'. Deze lessen worden gegeven in blokken van 10 lessen en dienen in één keer vóór aanvang van het blok betaald te worden.
  4. Een uitzondering op het gestelde in punt 2 is de betaling van het lesgeld voor de selectiegroepen. Deze kan in één of in tien maandelijkse termijnen worden betaald (september tot en met juni). De eerste termijn bij of vóór aanvang van de lessen, eventuele volgende termijnen telkens op of vóór de eerste van de maand.
  5. Een leerling blijft ingeschreven tot het moment van opzegging. Opzegging kan per het einde van een betaaltermijn waarbij een opzegtermijn van één maand in acht genomen moet worden.
  6. Bij het eerder stoppen met deelname dan per het einde van een betaaltermijn, of bij tussentijdse onderbreking (bijvoorbeeld bij ziekte), wordt geen lesgeld gerestitueerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hier eventueel van afgeweken worden.
  7. Bij een betalingsachterstand kan deelname aan de les worden ontzegd.
  8. Wanneer na een herinnering en een aanmaning het lesgeld nog steeds niet voldaan is, zal de vordering uit handen worden gegeven, waarbij de incassokosten voor rekening van de leerling (of ouder/verzorger hiervan) komen.
  9. Een inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar aan iemand anders.
  10. De balletschool en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan zaken die leerlingen toebehoren, die tijdens of rond de lessen, voorstellingen of andere activiteiten, plaatsvinden of toegebracht worden.
  11. De balletschool en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor letselschade van leerlingen die opgelopen wordt tijdens of rond lessen, voorstellingen of andere activiteiten.
  12. De balletschool volgt het vakantieschema van de basisscholen op Walcheren, maar de lessen eindigen op 1 juli of zoveel eerder als aangegeven.
  13. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij ziekte of verhindering van een docent, kan een les uitvallen. Bij méér dan twee lessen uitval zal voor vervanging of een inhaalles gezorgd worden, of kan evenredige restitutie van het lesgeld volgen.

  Behalve de Algemene Voorwaarden is er ook een Privacyverklaring. Klik op de knop hieronder om deze te bekijken.

  privacyverklaring

 • Inschrijfformulier

   

  Je hoeft je niet ieder seizoen opnieuw in te schrijven. Je blijft ingeschreven en gaat door met lessen tenzij je opzegt.

 • Inschrijfformulier
  dd-mm-yyyy
  verplicht indien leerling jonger dan 18 jaar is
  Niet verplicht. Bij meerdere lessen volgt bevestiging van korting per e-mail.
  Als u iets wilt opmerken of toevoegen.
  U moet dit aanvinken om te kunnen verzenden.
  Sending