• Door het inschrijfformulier (zie hieronder) te versturen wordt akkoord gegaan met de onderstaande Algemene Voorwaarden, die we zo compact en leesbaar mogelijk hebben gehouden.

  1. Met een inschrijving verplicht de leerling, of de ouder/voogd indien de leerling minderjarig is, zich om het lesgeld ieder jaar te betalen op of voor de aangegeven vervaldata.
  2. Het lesgeld kan in één of twee termijnen betaald worden. De eerste termijn vóór aanvang van de lessen en een eventuele tweede termijn op of vóór 1 februari.
  3. In afwijking van de standaard betaaltermijnen (in één keer of in twee termijnen per jaar) kan betaling van het lesgeld in tien maandelijkse termijnen worden toegelaten; hiervoor is een toeslag verschuldigd.
  4. Een leerling blijft ingeschreven tot het moment van opzegging. Opzegging kan per het einde van een semester (1 september en 1 februari) waarbij een opzegtermijn van één maand in acht genomen moet worden. Als in afwijking van de standaard betaaltermijnen (in één keer of in twee termijnen per jaar) een maandelijkse betaaltermijn werd toegelaten, blijft opzegging pas mogelijk per semester.
  5. Bij het eerder stoppen met deelname dan per het einde van een betaaltermijn, of bij tussentijdse onderbreking (bijvoorbeeld bij ziekte), wordt geen lesgeld gerestitueerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.
  6. Bij een betalingsachterstand kan deelname aan de les worden ontzegd.
  7. Wanneer na een aanmaning het lesgeld nog steeds niet voldaan is, zal de vordering uit handen worden gegeven, waarbij de incassokosten voor rekening van de leerling (of ouder/verzorger hiervan) komen.
  8. Een inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  9. De balletschool en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan zaken die leerlingen toebehoren, die tijdens of rond de lessen, voorstellingen of andere activiteiten, plaatsvinden of toegebracht worden.
  10. De balletschool en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor letselschade van leerlingen die opgelopen wordt tijdens of rond lessen, voorstellingen of andere activiteiten.
  11. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij ziekte of verhindering van een docent, kan een les uitvallen. Bij méér dan twee lessen uitval zal voor vervanging of een inhaalles gezorgd worden, of kan evenredige restitutie van het lesgeld volgen.
  12. De balletschool heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnames te maken van lessen, cursussen, workshops, optredens en activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze foto- en video-opnames worden gezien als een registratie van artistiek belang en kunnen ingezet worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden niet gezien als persoonsgegevens, waardoor er een eventuele beperkte bewaartermijn niet van toepassing is. Dit materiaal mag door de balletschool onverminderd gepubliceerd worden.

  Behalve de Algemene Voorwaarden is er ook een Privacyverklaring. Klik op de knop hieronder om deze te bekijken.

  privacyverklaring

 • Inschrijfformulier

   

  Je hoeft je niet ieder seizoen opnieuw in te schrijven. Je blijft ingeschreven en gaat door met lessen tenzij je opzegt.

  Momenteel ervaren sommigen problemen met het inschrijfformulier. We proberen dit zo snel mogelijk te verhelpen!

  Het kan zijn dat je, nadat je op 'verzenden' hebt gedrukt, een wit, leeg scherm krijgt. Er zou hier een vriendelijke tekst moeten verschijnen dat je inschrijving is ontvangen en dat een automatische bevestiging per mail is verzonden. Kijk in je mail of je deze ontvangen hebt, dan is de inschrijving goed doorgekomen. Heb je geen bevestiging ontvangen, dan heb je waarschijnlijk niet alle verplichte velden (die met een sterretje) ingevuld. Dan kom je ook uit op dat witte scherm, namelijk.

  Excuses voor het ongemak. Nogmaals, er wordt aan gewerkt! (maar het is best lastig)

   

 • Inschrijfformulier
  dd-mm-yyyy
  verplicht indien leerling jonger dan 18 jaar is
  Niet verplicht. Bij meerdere lessen volgt bevestiging van korting per e-mail.
  Als u iets wilt opmerken of toevoegen.
  U moet dit aanvinken om te kunnen verzenden.
  Sending