• Privacyverklaring Balletschool Middelburg

   

  Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij Balletschool Middelburg en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Balletschool Middelburg.

  Balletschool Middelburg respecteert de privacy van alle leerlingen, werknemers, dienstverleners aan de balletschool en andere bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Balletschool Middelburg handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (ook bekend als GDPR). Door diensten van Balletschool Middelburg af te nemen, dan wel door de website van Balletschool Middelburg te bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met deze Privacyverklaring.

  Gebruik van onze diensten

  Wanneer je je inschrijft via onze website of aanmeldt op een andere manier vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om diensten (voornamelijk het geven van lessen) uit te kunnen voeren.

  Vastleggen en verwerking van gegevens

  In het kader van de dienstverlening legt Balletschool Middelburg gegevens vast in haar bestanden ten behoeve van het gebruik door Balletschool Middelburg.

  Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

  • (voor)naam
  • adres
  • geboortedatum
  • naam ouder/verzorger
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

  En eventueel overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou.
  Nou, dat valt reuze mee, niet?

  De gehele website, dus inclusief de invulformulieren, van Balletschool Middelburg loopt via een beveiligde internetverbinding, te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser en het ‘https://’.

  De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze internetprovider en op die van onszelf.

  Doeleinden

  Wij leggen gegevens vast om:

  • lessen in rekening te kunnen brengen en de administratie te ordenen;
  • betalingen te kunnen verwerken;
  • met je te kunnen communiceren.

  We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

  Derden

  Balletschool Middelburg zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

  Voor sommige zaken, zoals de verkoop van toegangskaarten voor een voorstelling, kan gebruik worden gemaakt van een betaaldienstverlener (psp, payment service provider) zoals Mollie. In die context kunnen gegevens tussen de psp en de Balletschool worden gedeeld. 

  Veranderingen

  Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op de dienstverlening door Balletschool Middelburg. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en de dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

  Keuzes voor persoonsgegevens

  Wij bieden een ieder die gegevens heeft verstrekt de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen dan de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen, en indien de gegevens voor de dienstverlening door Balletschool Middelburg niet meer noodzakelijk zijn.

  Aansprakelijkheid

  Balletschool Middelburg is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website van Balletschool Middelburg. Balletschool Middelburg is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

  De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

  Cookies en automatisch gegenereerde informatie

  De site van Balletschool Middelburg maakt geen gebruik van cookies, dus daarmee kan deze bepaling heel kort blijven.

  Het gebruik van foto's, film en andere opnames

  Bij voorstellingen en uitvoeringen van de Balletschool worden vaak opnames gemaakt, zoals foto's en video, die dan beschikbaar voor anderen kunnen worden gesteld via de website of sociale media. Dit gebeurt bij foto's met bescherming van een wachtwoord, en bij gemonteerde video-opnames tegen betaling. Het wachtwoord wordt in principe alleen aan leerlingen, hun ouders en aantoonbaar betrokkenen van de leerlingen ter beschikking gesteld.

  Van beeldmateriaal dat door derden tijdens (openbare) lessen of andere evenementen van de Balletschool wordt gemaakt, geven wij geen toestemming deze via sociale media of andere wijze publiek te maken, indien hier andere personen herkenbaar in beeld komen dan de leerling (of wettelijk vertegenwoordiger hiervan) die deze publiceert. (Dat u een filmpje of foto publiceert met uzelf of uw kind, kunnen wij natuurlijk geen bezwaar tegen hebben, wel als daar anderen herkenbaar op staan.)

   

   Vlissingen, januari 2019

   

  change log:
  eerste versie: mei 2018
  eerste wijziging: januari 2019 (toevoeging paragraaf 'het gebruik van foto's [...] opnames')